Upozornění:

S provozem klasického Teslova transformátoru vzniká řada potíží:

- pracuje se síťovým a vysokým napětím

- vyrábí silné VF pole, které může rušit telekomunikace nebo poškodit elektronické přístroje

- výboje generují velké množství jedovatého ozónu

Autor těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené neodbornou výrobou a následným užíváním zde popsaného zařízení.


www.belohlaw.cz

Autor: BELOHLAW